Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH là một đơn vị thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam. TNH hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và vận hành khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu đô thị thông minh. Chúng tôi đặt mục tiêu là nhà tiên phong áp dụng các giải pháp thuận ích trong lĩnh vực khách sạn và nhà ở, tạo nên những bước đột phá và dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam bằng việc thấu hiểu hành trình trải nghiệm của khách hàng và linh hoạt ứng dụng công nghệ số.

Chuỗi Khách sạn Thuận ích, Đầu tư - vận hành Khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, Đầu tư - Thuê khoán vận hành Khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, Khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu nghỉ dưỡng cao cấp

  Monday - Friday: 08:00 - 17:30
  (+84 24) 7309 9066
  hanhchinhtnh@tnh-hotels.vn
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH là một đơn vị thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam. TNH hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và vận hành khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu đô thị thông minh.
 

Xem thêm

Là một công ty trẻ trong hệ sinh thái của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam, TNH được thừa hưởng một nền tảng vững chắc từ tiềm lực tài chính đến kinh nghiệm vận hành và tầm nhìn chiến lược.
 

Xem thêm

Văn hoá doanh nghiệp ở TNH không phải và không thể là một chuỗi giá trị mang tính hình thức mà do mỗi cá nhân TNH thể hiện từ tư duy và hành động trong từng sản phẩm, dịch vụ cụ thể.
 

Xem thêm

Dự án