Sign In

Khách sạn SOJO

Chuỗi khách sạn Thuận ích SOJO Hotels

TNH Hotels & Resorts là đơn vị đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành chuỗi khách sạn thuận ích đầu tiên tại Việt Nam - SOJO Hotels với chiến lược được nghiên cứu kỹ lưỡng và lộ trình phát triển dài hạn.  

Chuỗi khách sạn thuận ích SOJO được truyền cảm hứng từ những khát vọng và mong muốn của chính khách hàng - những du khách thế hệ mới, công dân toàn cầu cởi mở luôn chủ động làm giàu cuộc sống bằng những khoảnh khắc và kỉ niệm có giá trị.  SOJO được thiết kế và vận hành bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại, nội thất thông minh và dịch vụ tập trung vào trải nghiệm khách hàng, đan xen dấu ấn địa phương thú vị.  

SOJO đang cùng cộng đồng của mình mang đến sản phẩm lưu trú hoàn toàn mới, góp phần định hình tương lai ngành dịch vụ khách sạn Việt Nam.
Các thương hiệu
LÊN ĐẦU TRANG