Sign In

Thành tựu, giải thưởng

THÀNH TỰU, GIẢI THƯỞNG TNH

2021

- World Travel Awards (WTA) - Thương hiệu khách sạn phong cách nhất Châu Á.
- Agoda Customer Review Awards: SOJO Hotel Nam Dinh & SOJO Hotel Thai Binh.

2022

- World Travel Awards (WTA) - Thương hiệu khách sạn phong cách nhất Châu Á năm thứ 2 liên tiếp.
- Agoda Customer Review Awards (6 khách sạn): SOJO Hotel Ga Hanoi; SOJO Hotel Nam Dinh; SOJO Hotel Thai Binh; SOJO Hotel Lang Son; SOJO Hotel Bac Giang; SOJO Hotel Viet Tri.

2023

- World Travel Awards (WTA) - Thương hiệu khách sạn phong cách nhất Châu Á năm thứ 3 liên tiếp.
- Agoda Customer Review Awards (8 khách sạn): SOJO Hotel Ha Long; SOJO Hotel Hoa Binh; SOJO Hotel Viet Tri; SOJO Hotel Hau Giang; SOJO Hotel Nam Dinh; SOJO Hotel Thai Binh; SOJO Hotel Lang Son; SOJO Hotel Ga Hanoi.
- Khách sạn Thân thiện vì Môi trường xanh Quốc gia 2023.
Các thương hiệu
LÊN ĐẦU TRANG