Sign In

Thành tựu, giải thưởng

THÀNH TỰU, GIẢI THƯỞNG TNH

LAPOCHINE BEACH RESORT​


2017:
Luxury Travel Guide – Best Luxury, design room and facilities Resort 


 
2019:
Tripadvisor - Top Excellent Resort do du khách bình chọn
Hotels.com - Top Perfect Resort do du khách bình chọn​SOJO HOTELS


​​2021:

World Travel Awards (WTA) - Thương hiệu khách sạn phong cách nhất Châu Á

Giải thưởng SAO KHUÊ 2021 - TNTech Smart Hotel Solutions​​​​
               ​icon3.png

             
               
                 

              z2939311766237_091914622d93a5dbead2f98eb5462937.jpg

Các thương hiệu
LÊN ĐẦU TRANG