Sign In

Giới thiệu về chúng tôi

TNH Hotels & Resorts được thành lập từ năm 2015 bởi Tập đoàn TNG Holdings Vietnam, với mong muốn cung cấp những sản phẩm, dịch vụ khách sạn thuận ích tới thị trường du lịch Việt Nam.

Chúng tôi đặt mục tiêu là nhà tiên phong áp dụng các giải pháp thuận ích trong lĩnh vực khách sạn nhằm tạo nên những bước đột phá và dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam, bằng việc thấu hiểu trải nghiệm khách hàng và linh hoạt ứng dụng công nghệ số.

Yêu cầu luôn đổi mới đòi hỏi đội ngũ nhân sự TNH Hotels & Resorts hành động như những chiến binh thực thụ, nỗ lực tôi luyện trong nền văn hóa tiên phong, phát huy tối đa những nguồn lực sẵn có từ Tập đoàn TNG Holdings Vietnam, TNH Hotels & Resorts đang vững bước trên hành trình xây dựng nên cuộc sống thuận ích hơn cho khách hàng và cộng đồng.

Chúng tôi hân hạnh song hành cùng Quý Khách hàng, Quý Đối tác trên con đường phát triển bền vững tiến tới thành công.

Các thương hiệu
LÊN ĐẦU TRANG